கோஹ்லி ரசிகர்களை கடுப்பேற்றிய புவனேஸ்வர்குமார் | India VS NewZealand | Kohli

#கோஹ்லி #ரசிகர்களை #கடுப்பேற்றிய #புவனேஸ்வர்குமார் #NEWZEALAND