2019 World Open qualifiers. Zhou Yuelong - Ashley Carty

#QUALIFIERS #YUELONG #ASHLEY