Singapore, magpapatupad ng Total Ban sa bentahan ng Elephant Ivory sa 2021

#SINGAPORE #MAGPAPATUPAD #BENTAHAN #ELEPHANT