Emily Ratajkowski stops traffic as she flashes toned stomach around NY

#RATAJKOWSKI #TRAFFIC #FLASHES #STOMACH #AROUND