Hải Phòng FC: Thủ thành Vũ Hải đủ sức thế chỗ Văn Lâm

#PHòNG #THàNH