Talking Thailand - “อนุทิน” พูดชัด! สุขภาพปชช.สำคัญกว่า..เรื่องของพรรค หลังถูกเกษตรกร แบน

#TALKING #THAILAND #อนุทิน #พูดชัด #สุขภาพปชช #สำคัญกว่า #เรื่องของพรรค #หลังถูกเกษตรกร #แบน