Không phải Xuân Tạo, đây mới là cầu thủ được HLV Singapore khen ngợi

#KHôNG #PHảI #đượC #SINGAPORE #NGợI